Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат на пандемията Covid-19

plakat_upd-1

АГРИКОР ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

Проект / процедура: №: BG16RFOP002-2.073 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 / Договор № BG16RFOP002-2.073-5634-C01

Бенефициент: “Агрикор” ЕООД

Цели и резултати: Получените средства ще се използват за предоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат на пандемията COVID-19.

Продължителност на проекта: 3 месеца

Начало: 27.07.2020 г.

Край: 27.10.2020 г.

 

Дата на публикацията: 28.07.2020