Обследванията и прогнозите ни за производство на зърнени култури с точност до 99,6%

Agricore Agroportal crop tour Bulgaria

В периода от 29 май до 2 юни 2023, колегите от Агропортал осъществиха Седмият пролетен Кроп тур, в който отново обследваха текущото състояние на основните зимни посеви – пшеница, ечемик и рапица и направиха поредна прецизна прогноза за средния добив и производството по региони и в национален план. Летният Кроп Тур бе осъществен от 7 до 11 август, като неговата цел също бе обследване и съставяне на прогноза за производството на основните пролетни култури за България, а именно царевицата и слънчогледа.

С всяка изминала година интересът към докладите на Агропортал (бранд на Агрикор) и направената прогноза се увеличава, като през тази година близо 100 фирми и организации, пряко или косвено опериращи в сферата на земеделското производство, имаха възможността да ги получат, бидейки абонати на нива Премиум и Лайнъп. Само като пример, коректността на нашата прогноза за добива от пшеница тази година е 99.6%, спрямо оповестения от Министерството на земеделието, близо три месеца по-късно.