Агрикор е вече член на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи

Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи

Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи

БАТЗФ

Агрикор споделя ценностите и мисията на БАТЗФ (BAGFT) и благодари за приемането си като пълноправен член. Уверени сме, че ще работим успешно заедно за укрепването на сектора и подобряване на бизнес практиките.

 

BATFZ_zelen_2