Пазари и клиенти

 

Наши доставчици са първокласни компании предимно от България и от държавите в Черноморския басейн - Румъния, Молдова, Украйна, Русия, както и от страните от Югоизточна Европа - Сърбия, Хърватия, Унгария...
 
 
11

ГОДИНИ
903

СДЕЛКИ
715

КЛИЕНТИ
3200

ХИЛЯДИ ТОНАКлиенти в България са големи търговски фирми, представителства на международни търговски компании, мелници, фуражни заводи, животновъди, маслобойни, арендатори и други. 
Клиенти на международния пазар са международни търговски компании, мелнични предприятия, производители на растителни масла, големи фуражни компании и други, опериращи най-вече в страните от Европейския Съюз, Северна Африка, Средния Изток и Азия.