Анализи и консултации


"АГРИКОР" е партньор на няколко авторитетни международни агенции, на които предоставя актуална и систематизирана информация по отношение на пазарни цени, новини и процеси в региона.
 Освен регулярните седмични информационни бюлетини, "АГРИКОР" подготвя и специализирани анализи по поръчка на корпоративни клиенти и банки, отнасящи се до развитието на определени отрасли в земеделието.

На разположение на нашите клиенти са седмични анализи за състоянието на пазарите на зърнени и маслодайни култури и фуражни компоненти в България и в света. Прегледайте формата и съдържанието по-долу. Попитайте ни за условията за абонамент.


 
 

Анализ България, цени от място и ФОБ

Анализ България, цени фуражни
компоненти, масла и органични

Анализ международни пазари