Пазари и клиенти

Наши доставчици са първокласни компании основно от България и от Черноморския басейн Румъния, Молдова, Украйна и Русия,

както и страните от Югоизточна Европа – Сърбия, Хърватия, Унгария.


 
10

ГОДИНИ
740

ПРИКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ
660

КЛИЕНТИ
2300

ХИЛЯДИ ТОНА ПО СВЕТА
 
 


Клиенти в България са големи търговски фирми, представителства на международни търговски компании, мелници,
фуражни заводи, животновъди, маслобойни, арендатори и др.

Клиенти на международния пазар са международни търговски компании, мелнични предприятия, производители на
растителни масла, големи фуражни компании и др. от страните на Европейския съюз,
Северна Африка, Средния Изток и Азия.